Obec Jablonka

Silvestrovská zábava
Komisia pre šport a kultúru v Jablonke a TJ Družstevník Jablonka Vás pozýva na SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční 31.12.2017o 20.00 h v kultúrnom dome Jablonka. O dobrú zábavu sa postará hudobná skupina Vodopády. Viac info tu:
 
Zasadnutie OZ
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2017 o 16.00 h v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu.
 
Viacročný rozpočet 2018-2020
Návrh viacročného rozpočtu na rok 2018 - 2020:
 
Separovaný zber 2018
Informačný materiál týkajúci sa vývozu jednotlivých zložiek separovaného zberu na rok 2018:
 
Elektrikári výzva

 
Stavebné konanie
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou z dôvodu účatníkov konania s neznámym pobytom a neznámych dedičov po zosnulých účastníkoch konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestny zisťovaním.
 


Stránka 1 z 6
Nachádzate sa : Úvod Aktuality