Obec Jablonka

Kopaničiarska rally
Združenie pre rozvoj motoristického ruchu Vás pozýva na KOPANIČIARSKU RALLY, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2018. Viac informácií na stránke www.minirallycup.sk.
 
Zasadnutie OZ
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2017 o 16.00 h v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu.
 
Viacročný rozpočet 2018-2020
Návrh viacročného rozpočtu na rok 2018 - 2020:
 
Separovaný zber 2018
Informačný materiál týkajúci sa vývozu jednotlivých zložiek separovaného zberu na rok 2018:
 
Elektrikári výzva

 
Stavebné konanie
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou z dôvodu účatníkov konania s neznámym pobytom a neznámych dedičov po zosnulých účastníkoch konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestny zisťovaním.
 


Stránka 1 z 6
Nachádzate sa : Úvod Aktuality