Obec Jablonka

História školstva v obci Jablonka Tlačiť
Obsah článku
História školstva v obci Jablonka
Škola U Baranov
Škola U Tížikov
Celý článok

Vhodný námet na zmapovanie dávnejšej histórie kopaníc tvoriacich dnešnú obec Jablonka dáva história školstva na tomto území. Na území Jablonky sa nachádzajú tri budovy, ktoré v priebehu histórie slúžili na vyučovanie tunajších obyvateľov. Prvé dve budovy sa nachádzajú v kopanici U Baranov a tretia budova v kopanici U Tížikov. V súčasnej dobe sa v obci Jablonka nachádza základná škola a materská škola. Základnú školu navštevuje v priemere 15 žiakov v 1. až 4. ročníku...

  
Nachádzate sa : Úvod Základná a materská škola História školstva v obci Jablonka