Obec Jablonka

Jednota dôchodcov Slovenska Tlačiť

Organizácia vznikla 5. apríla 2003. Na ustanovujúcej schôdzi sa zišlo 50 seniorov.
K 1. 1. 2011 má organizácia 81 členov. Predsedom združenia je v súčasnosti pán Ján Ušiak.
Výbor Jednoty dôchodcov sa stará o svojich členov poriadaním rôznych spoločenských akcií - výlety, posedenia pri čaji, fašiangy, pálenie peňazí, úcta k starším, mikulášske posedenie, zdravotné prednášky...
Organizácia veľmi dobre spolupracuje s obecným úradom a seniori sú vždy nápomocní pri obecných akciách. Stalo sa tradíciou, že členovia jednoty dôchodcov pripravia chutné koláče a zákusky na všetky obecné akcie. Majú patronát nad bylinkovou záhradkou.

 
Nachádzate sa : Úvod Spoločenské organizácie Jednota dôchodcov Slovenska