Obec Jablonka

Miestny spolok Červeného kríža Tlačiť

Organizácia má v obci dávne tradície. Jej predsedníčkou je dlhé roky Vlasta Otrubčiaková. V súčasnej dobe má 87 členov.
Jej aktivity spočívajú v starostlivosti a získavaní bezpríspevkových darcov krvi. Usporadúvajú každoročne deň zdravia, tradičný ples a podľa záujmu zájazdy pre svojich členov.

 
Nachádzate sa : Úvod Spoločenské organizácie Miestny spolok Červeného kríža