Obec Jablonka

Slovenský zväz záhradkárov Tlačiť

Organizácia má 70 členov. Predsedom organizácie je Ján Kodaj. V roku 2012 oslávi svoje päťdesiate narodeniny.
Do roku 2005 spravovala miestnu pestovateľskú pálenicu. V súčasnej dobe sa venujú členovia výboru organizovaním odborných prednášok na tému ovocinárstva a záhradkárstva. Najväčšou každoročnou akciou je výstava ovocia a zeleniny poriadaná vždy v jeseni. Výstavy majú vysokú úroveň a reprezentujú obec v regióne ale i v širšom okolí.
Tento rok sa pripravuje 13. ročník spojený s výstavou fotografií s témou prírody.

 
Nachádzate sa : Úvod Spoločenské organizácie Slovenský zväz záhradkárov