Obec Jablonka

Hore

Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce

V tejto kategórii sa nachádzajú dokumenty na stiahnutie: Všeobecne záväzné nariadenia, smernice, nariadenia a iné predpisy obce.

 

Návrh Záverečného účtu za rok 2017
Viacročný rozpočet 2018-2020
Záverečný účet obce 2016
VZN nájomné bty
Viacročný rozpočet 2017 - 2019
VZN odpady
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonka
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Jablonka
Správa audítora za rok 2015
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Obce Jablonka
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Jablonke
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
vzn zapis.pdf (585.88 kB)
VZN č. 1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Počet zobrazených 
Stránka 1 z 6
Powered by Phoca Download
Nachádzate sa : Úvod VZN obce a iné predpisy Dokumenty Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce