Obec Jablonka

Hore

Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce

V tejto kategórii sa nachádzajú dokumenty na stiahnutie: Všeobecne záväzné nariadenia, smernice, nariadenia a iné predpisy obce.

 

Stanovisko hlavného kontrolóra
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Jablonka za rok 2015
Záverečný účet obce za rok 2015
Viacročný rozpočet na roky 2016 - 2018
Viacročný rozpočet na roky 2016 -2018.
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2/2015 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1/2015 k VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a MŠ
vzn deti.pdf (763.93 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole
Správa audítora za rok 2014
 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
Stanovisko hlavného kontrolóra
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2014
Záverečný účet za rok 2014
 Záverečný účet obce za rok 2014
Viacročný rozpočet obce 2012-2017
 Viacročný rozpočet obce na roky 2012 - 2017
Počet zobrazených 
Stránka 2 z 6
Powered by Phoca Download
Nachádzate sa : Úvod VZN obce a iné predpisy Dokumenty Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce