Obec Jablonka

Hore

Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce

V tejto kategórii sa nachádzajú dokumenty na stiahnutie: Všeobecne záväzné nariadenia, smernice, nariadenia a iné predpisy obce.

 

Záverečný účet
Záverečný účet obce za rok 2010
VZN o odpadoch
vzn odpad.pdf (175.20 kB)
VZN o odpadoch rok 2011
Separovaný zber v roku 2011
Informačný materiál týkajúci sa separovania odpadu na území obce Jablonka (rozdelenie druhov odpadu, dátumy jeho vývozu,...) v roku 2011.
Vnútorný predpis č. 2/2010
vp_2010-02.pdf (36.54 kB)
Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
Vnútorný predpis č. 1/2010
vp_2010-01.pdf (59.48 kB)
Vnútorný predpis pre tvorbu a účtovanie opravných položiek.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009
vzn_2009-02.pdf (69.61 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonka
na rok 2010.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009
vzn_2009-01.pdf (49.38 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jablonka.
Vnútorný predpis č. 2/2009
vp_2009-02.pdf (71.25 kB)
Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.
Vnútorný predpis č. 1/2009
vp_2009-01.pdf (62.67 kB)
Vnútorný predpis o cestovných náhradách.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008
vzn_2008-01.pdf (53.84 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnost školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
Počet zobrazených 
Stránka 4 z 6
Powered by Phoca Download
Nachádzate sa : Úvod VZN obce a iné predpisy Dokumenty Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce