Obec Jablonka

Hore

Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce

V tejto kategórii sa nachádzajú dokumenty na stiahnutie: Všeobecne záväzné nariadenia, smernice, nariadenia a iné predpisy obce.

 

Vnútorný predpis č. 5/2008
vp_2008-05.pdf (72.42 kB)
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie.
Vnútorný predpis č. 4/2008
vp_2008-04.pdf (42.48 kB)
Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv.
Vnútorný predpis č. 3/2008
vp_2008-03.pdf (95.44 kB)
Vnútorný predpis pre vedenie úctovníctva.
Vnútorný predpis č. 1/2007
vp_2007-01.pdf (80.47 kB)
Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006
vzn_2006-02.pdf (63.94 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonka.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006
vzn_2006-01.pdf (43.80 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácie z rozpoctu obce
Vnútorný predpis č. 6/2005
vp_2005-06.pdf (72.54 kB)
Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie.
Vnútorný predpis č. 3/2005
vp_2005-03.pdf (46.26 kB)
Vnútorný predpis o finančnej kontrole.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004
vzn_2004-05.pdf (31.15 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie o urcení školského obvodu pre Základnú školu v Jablonke.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002
vzn_2002-03.pdf (37.48 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie c.3/2002 o niektorých podmienkach držania psov.
Počet zobrazených 
Stránka 5 z 6
Powered by Phoca Download
Nachádzate sa : Úvod VZN obce a iné predpisy Dokumenty Všeobecne záväzné nariadenia a iné predpisy obce