Obec Jablonka

Hore

Uzavreté zmluvy


 

Zmluva
hasici zmluva.pdf (571.16 kB)
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2013 - hasiči.
Dohoda
dlh dohoda.pdf (828.11 kB)
Dohoda o splátkach - Eva Smolíčková
Kúpna zmluva
zmluva 46.pdf (1.93 MB)
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi - odpredaj pozemku.
Škola
Darovacia zmluva - Štátny pedagogický ústav Bratislava.
Enviroment
Zmluva o dielo na prípravu projektovej dokumentácie k žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu - Regionálna rozvojová agentúra Kopanice Myjava. 
Škola
didaktika.pdf (2.75 MB)
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava - Didaktická technika.
Ovocie
bonifructi.pdf (2.96 MB)
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. Obchodného zákonníka - Boni Fructi spol. s r.o. Dunajská Lužná - program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách.
Ovocie
ovocie.pdf (674.57 kB)
Rámcová sponzorská - darovacia zmluva - Boni Fructi spol. s r.o. Dunajská Lužná - ovocie a zelenina pre deti a mládež.
Úrad práce 50j
50j.pdf (880.00 kB)
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva o dielo
vkmk.pdf (1.76 MB)
 atelier vkmk s.r.o. Bratislava - Nové Mesto, zmluva o dielo - arichitektonicko-urbanistická štúdia.
Počet zobrazených 
Stránka 1 z 7
Powered by Phoca Download
Nachádzate sa : Úvod Zmluvy, faktúry do 20. 11. 2013 Zmluvy, faktúry a objednávky Uzavreté zmluvy